2467309
Wat U Zegt

’Iedereen verplicht dna afgeven, boekt tijdwinst’

Als we zouden beschikken over een dna-databank, bij voorkeur zowel nationaal als internationaal, zou voor het opsporen van slachtoffers, moordenaars, criminelen, dieven, vaders etc., heel veel tijd bespaard kunnen worden. Zo zegt Ton Aldenhuijsen.

Bij iedere aangifte van een geboorte zou direct dna moeten worden afgestaan aan de burgerlijke stand. Net zoals ook andere persoonsgegevens worden afgegeven. Daarnaast zou iedereen (zoals vluchtelingen en immigranten) die zich in Nederland wil vestigen, verplicht moeten worden om dna af te staan.

Een en ander heeft totaal niets te doen met privacy. Een leek kan immers helemaal niets met de dna, en wie van goede wil is, hoeft niets te vrezen. Voor het opsporen van mensen – levend of dood – kan op deze manier dus een aanzienlijke tijdswinst worden geboekt.

Op criminelen en verkeerddenkenden zou het afgeven van dna bovendien een afschrikeffect kunnen hebben. Nederland wil zo graag voorop lopen in de wereld. Welnu, hier zijn mogelijkheden.

Ton Aldenhuijsen, Uden