Nieuws/Wat U Zegt
2467569
Wat U Zegt

Afslag op rotonde aangeven

Er is al veel geschreven over het gedrag van (snor-)fietsers. Dat de overheid hier wel erg laks is om goede maatregelen te nemen weten we inmiddels ook wel. Wat verbazing wekt bij Bert de Jong is het gerommel van een aantal gemeenten ten aanzien van de voorrangsregels op rotondes.

Zowel binnen en/of buiten de bebouwde kom worden hiervoor verschillende maatstaven gehanteerd. De gemiddelde regel is dat binnen de gemeentegrenzen de fietser voorrang heeft. Daarbuiten mag op een rotonde de auto voorgaan.

In de praktijk worden hier uitzonderingen op gemaakt wat verwarring geeft. Dit betekent dat het van groot belang is dat de fietser goed aangeeft welke afslag hij neemt op een rotonde waar hij/zij voorrang geniet. Dan weet de automobilist exact welke richting de fietser opgaat en of de auto kan doorrijden of moet stoppen.

Helaas gebeurt dit veel te weinig. De fietser behoort, ook op zo’n fietser voorrangsrotonde dus, net als de automobilist(e) aan te geven welke afslag er genomen gaat worden.

Helaas begrijpen velen dit onvoldoende. Verwarring en grote kans op onnodige ongevallen. De overheid zou hierover betere voorlichting moeten geven.

Bert de Jong, Ermelo