2485242
Wat U Zegt

Lezersbrief

Rapport uit 1977: beperk bevolking

Jan Latten.

Jan Latten.

Demograaf Jan Latten, bezorgd over de immigratie en bevolkingsgroei in Nederland, bepleit een staatscommissie (Tel. 25/8). Maar Wilhelm Carton zegt: doe geen dubbel werk.

Jan Latten.

Jan Latten.

Zo’n commissie is al van 1972 tot 1977 aan het werk geweest: de commissie Muntendam. Het eindrapport, getiteld ’Bevolking en welzijn in Nederland’, adviseerde om de onheilspellende bevolkingsgroei af te remmen en immigratie zoveel mogelijk tegen te gaan. Doel: ’een stationaire bevolkingsomvang; geen jaarlijks vestigingsoverschot; tegengaan dat door immigratie gemakkelijk herkenbare minderheden ontstaan omdat hieruit onoplosbare maatschappelijke problemen voortvloeien, waarvan een ontwrichtende werking uit gaat’.

Uitgeverij Spectrum’s Aulaboek 615 uit 1979 bevat op de pagina’s 161 tot 275 integraal de argumenten voor de in totaal 66 aanbevelingen van de commissie-Muntendam. De eerste aanbeveling: De natuurlijke bevolkingsgroei dient zo snel te worden beëindigd. Van de door het CBS in 1976 gepubliceerde vooruit berekeningen krijgt alternatief B met een bevolkingsomvang voor Nederland in het jaar 2000 van 14,3 miljoen inwoners de voorkeur. Het is door alle regeringen daarna in de wind geslagen.

Wilhelm Carton, Castricum