2485929
Wat U Zegt

Deelnemers: kabinet heeft meer oog voor beleggers

Uitslag stelling: ’Taksplan moet van tafel’

De afschaffing van de dividendbelasting door het kabinet is een slecht plan. Dat vinden acht op de tien deelnemers aan de Stelling van de Dag. De meesten hopen dat premier Rutte het taksplan alsnog intrekt vanwege het grote verzet hiertegen.

De meeste tegenstanders vinden dat het taksplan te veel geld kost, geld dat ook voor de samenleving ingezet kan worden. Eerst werd nog geschat dat Nederland 1,4 miljard euro zou mislopen, later kwam er nog een half miljard euro bij.

En de meerderheid gelooft ook niet dat Nederland baat heeft bij het taksplan. „Volgens mij levert het plan echt niet veel banen op en de afschaffing is dus kapitaalvernietiging, het is de VVD onwaardig!” En een andere tegenstander valt bij: „Een investering van twee miljard euro op de voor de Nederlandse bevolking noodzakelijke gebieden zoals onderwijs, zorgsector, e.d. levert veel meer banen op. De banen van multinationals zijn veelal dikbetaalde banen, ook voor mensen die vanuit het buitenland instromen.”

Het bedrijfsleven en het mkb draaien op voor de kosten van het taksplan in de vorm van hogere heffingen. Maar, hoewel premier Rutte het tegendeel beweert, zijn velen ook bang dat de consument uiteindelijk toch de rekening krijgt gepresenteerd. Zo stelt één van hen: „Linksom of rechtsom: de Nederlandse consument betaalt het gelag als dit plan doorgaat. Het bedrijfsleven berekent gewoon alle extra kosten door. Alle mooie berekeningen voor koopkrachtverbeteringen in 2019 zijn dan achterhaald.”

Menigeen kan zich vinden in de uitspraak van PvdA-leider Asscher. De sociaal democratische voorman meent dat ’buitenlandse beleggers voorgaan een klap in het gezicht is van alle Nederlanders met zorgen over veiligheid, dure zorg en onbetaalbare woningen’.

Sommigen vrezen dat het niet ophoudt bij de handreiking die nu door Rutte III is gedaan aan grote bedrijven. Het dreigement om Nederland te verlaten riekt naar ’chantage’, beweren enkele opposanten. „Het is een slecht plan. De volgende stap van bedrijven is om helemaal geen belasting meer te betalen, want anders gaan ze weg. Pure chantage door bedrijven.”

De kritiek op premier Rutte is niet mals. Hem wordt verweten dat hij vooral naar het belang van grote internationale bedrijven kijkt. Maar veel tegenstanders verwijten hem ook eigenbelang. „Rutte weet dat z’n houdbaarheidsdatum is verstreken, hij zoekt een mooi baantje voor later”, klinkt het.

Ook denken velen dat de premier de regeringspartijen onder druk heeft gezet om akkoord te gaan met het taksplan. Meer dan de helft gelooft bijvoorbeeld dat Rutte CU-leider Segers in zijn greep houdt door te dreigen met een Rexit (exit van Rutte III), als de CU het taksplan torpedeert. Hoewel de oppositie in z’n handen wrijft over alle ophef over het taksplan, denken de meesten niet dat Rutte III valt over dit vraagstuk.

Toch ziet bijna één op de vijf stellingdeelnemers voordelen van de afschaffing van de dividendbelasting. Deze groep voorstanders van het taksplan denkt dat het noodzaak is. Eén van hen beweert: „Voor banenbehoud is dat noodzakelijk.” En een enkeling schetst de winst van een positief vestigingsklimaat: „Met de Brexit kunnen we ook bedrijven uit Engeland binnenhalen.”