Nieuws/Wat U Zegt
2520052
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Fraude door Polen onaanvaardbaar’

DigiD-onbekwaam. Jan Pronk had er nog niet eerder van gehoord maar in de kwestie met de ww-fraude door Polen kwam dit naar voren. Hij vindt de ww-fraude door Polen onacceptabel.

Je spreekt de taal niet, begrijpt dus niets van wat de UWV-medewerker zegt, maar vervolgens krijg je toch een uitkering. Je snapt niets van de voorwaarden en daar hoef je je dan ook maar niet aan te houden. Lekker makkelijk! De oplossing ligtvoor de hand: je komt met een tolk en je voldoet volledig aan onze criteria en anders krijg je gewoon geen uitkering. Zo zou het in Polen namelijk ook gaan, als ze daar al überhaupt een ww-regeling hebben.

Jan Pronk, Beverwijk