2525182
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Ambtenarenstaking asociaal’

Stakende ambtenaren? Die hebben niet de sympathie van Peter de Quaack. Jarenlang hebben ze braaf uitgevoerd wat de overheid van ze verlangt, en dan nu plots gaan klagen... Rijkelijk laat.

Protesterende leraren in actie roepen alle overheidsmedewerkers op om op 2 oktober naar Den Haag te komen om meer geld te eisen voor de publieke sector. Volgens hen piept en kraakt alles door de bezuinigingen en wordt het tijd dat ambtenaren hun krachten bundelen.

Niet erg sociaal, vind ik, want ook de gewone burgers en het mkb zijn de dupe geworden van de bezuinigingsdrift en lastenverzwaringen. Kortom, de bezuinigdrift heeft eenieder getroffen en is niet beperkt gebleven tot leraren en ambtenaren.

Protestacties en stakingen van ambtenaren is een discutabel onderwerp. Zij zijn de afgezanten van de regering en schermen ermee ’slechts uitvoerend’ te zijn. De vraag is daarom, moeten ambtenaren wel staken? Als je altijd zo trouw en loyaal aan je werkgever bent, terwijl je soms weet dat het niet juist is, had je ook eerder kunnen klagen of protesteren. Door nu te gaan staken ben je rijkelijk laat.

Behoorlijk hypocriet ook, want veel politici komen uit het onderwijs of waren voorheen ambtenaar. Er is niets tegen protesteren of staken maar enige zelf reflectie, enig zelfreinigend vermogen mogen leraren en ambtenaren best hebben.

Het zou ambtenaren sieren als ze hun werkgever in een eerder stadium wat meer tegengas zouden geven als zij het ergens niet mee eens zijn. Het klakkeloos uitvoeren van opdrachten heeft een keerzijde, waar ze zelf debet aan zijn en nu zelf de gevolgen van ondervinden.

Peter de Quaack, Vlissingen