Nieuws/Wat U Zegt
2530589
Wat U Zegt

Deelnemers steunen protesten van publieke sector

Uitslag stelling: ’Al jarenlang kop van jut’

„De publieke sector is al jaren de kop van jut van Rutte I, II en III. Genoeg is genoeg”, klinkt het ferm. Het kabinet zou zomaar een hete herfst kunnen verwachten met acties van leraren, zorgverleners, agenten en militairen, die o.a. meer salaris eisen.

De meeste deelnemers (78 procent) zijn het eens met het voorstel van voorman Jan van de Ven van Lerarenactiegroep PO in Actie die de dividendbelasting niet wil afschaffen en de opbrengst daarvan wil besteden aan verbetering van de omstandigheden in de publieke sector. „De sectoren moeten aantrekkelijk blijven voor toekomstige werknemers. Hoe je het ook wendt of keert, geld speelt daarin een grote rol,” onderkent een medestander. En een ander valt bij: „Na jarenlange bezuinigingen in de publieke sector is dit geld echt nodig om de diverse onderdelen weer een beetje op niveau te brengen.”

Velen benadrukken de waarde van zorgverleners, politieagenten, defensiepersoneel en leraren voor de samenleving. Zo schrijft een deelnemer: „Zij zijn de mensen die de ’bouwstenen’ van onze maatschappij zijn en verdienen meer, véél meer dan ze krijgen! Van voldoening kun je geen brood kopen, ze vragen niet om een vorstelijk salaris maar om een eerlijk salaris!” De miljardenbezuinigingen op de publieke sector in de afgelopen jaren zitten veel deelnemers dwars. De nood is hoog onder ambtenaren en trendvolgers door personeelstekorten en hoge werkdruk. De meeste respondenten steunen de strijd voor verbetering van de werkomstandigheden: 41 procent staat achter publieksvriendelijke acties, terwijl 39 procent begrip heeft voor stakingen. Velen vinden wel het tijdstip van de acties op 2 oktober te laat want Prinsjesdag is dan al geweest. Maar de actievoerders hebben het zo gepland dat de protestmanifestaties samenvallen met de behandeling van het nieuwe belastingplan. En daaronder valt ook de afschaffing van de dividendtaks.

De maatschappelijke en politieke weerstand tegen de afschaffing van de dividendbelasting is al groot, maar ook economen van de Rabobank nemen nu stelling hiertegen. De meesten geloven geen snars van Ruttes verhaal dat handhaving van deze taks het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland enorm zou verslechteren. De vestiging of het behoud van grote bedrijven of multinationals in Nederland hangt van meer factoren af, schrijven meerdere deelnemers. Weinigen begrijpen het halsstarrige vasthouden van Rutte aan het schrappen van deze taks, maar velen veronderstellen inmiddels ’geheime afspraken’ met grote bedrijven hierover. Enkelen hebben overigens wel een vermoeden: „hij heeft afspraken gemaakt om straks een dik betaald baantje te hebben als hij stopt met de politiek.”

Bijna één op de vijf deelnemers vindt niet dat het geld van de dividendbelasting naar de publieke sector moet. Sommigen komen op voor de hardwerkende arbeider: „Een twintiger die net van de pabo-opleiding komt, verdient al meer dan een bouwvakker of stratenmaker die al veel jaren zijn werk doet. Ze verdienen al meer dan genoeg.”

Maar de meesten menen dat iedereen in de maatschappij moet profiteren, middels belastingverlaging bijvoorbeeld. „Het geld moet terug naar de mensen die het hebben betaald, dus de belastingbetaler. Tarieven omlaag.”

Kijk ook naar onze serie over werkdruk in het onderwijs op het Youtube-kanaal en op telegraaf.nl