2542083
Wat U Zegt

’Weg vrij voor meer Lili en Howicks’

Door Lili en Howick te laten blijven, is de weg vrijgemaakt voor nog meer van deze gevallen, aldus Kees Hollemans.

De asielindustrie wint het van de rechterlijke macht en uitspraken. De politiek buigt in alle vormen mee. Tien jaar procederen op kosten van de belastingbetaler inmiddels zijn er al tienduizenden euro’s gedeclareerd door asieljuristen en advocaten, tienduizenden euro’s aan gerechtskosten, tienduizenden euro’s aan levensonderhoud, integratiekosten, schoolgeld, zorgkosten en onderdak.

En nu ook nog een duizenden euro’s aan beveiligingskosten voor staatssecretaris Harbers. En dan hebben we het over drie asielzoekers.

De asielindustrie zal er alles aan doen om deze goudmijn in stand te houden. Inmiddels is sprake van een florerende bedrijfstak die volledig gefaciliteerd wordt door de politiek en de open gaten wet- en regelgeving.

De belastingbetaler betaalt.

Voorlopig is er een precedent geschapen waarbij de andere 400 uitgeprocedeerde kinderen opnieuw gaan procederen. De weg is vrijgemaakt voor nog meer van deze gevallen.

Kees Hollemans