2543090
Wat U Zegt

’Gemeenten op digitale achterstand’

De burger is veel ’verder’ met de digitalisering dan veel gemeenten, constateert Jan-Willem Wesselink. En dat is een groot probleem.

Terwijl de smartphone en andere technologie steeds dieper in ons leven dringt, gaan gemeenten en andere overheden maar mondjesmaat mee in die ontwikkeling.

Door de opkomst van internettechnologie worden onze steden en dorpen zogeheten ’smartcities’, waarin sensoren meten wat we doen en slimme apps ons gedrag sturen. Bijvoorbeeld als we parkeren.

Die smartcities moeten op een andere manier ontworpen, beheerd en bestuurd worden dan de analoge gemeenten die we hadden.

Uit onderzoek van de Future City Foundation blijkt dat burgers veel verder gedigitaliseerd zijn dan hun gemeenten. Dat kun je wijten aan het feit dat ,,gemeenten altijd achter de feiten aanlopen”, zoals veel geïnterviewden aangeven in het onderzoek, maar dat lijkt me wat te gemakkelijk.

Overheden staan voor de lastige klus om zowel de inhoud van hun werk, de manier van werken als de democratische borging daarvan aan te passen aan de nieuwe tijd. En dat zonder dat daar tijdens de verkiezingen om is gevraagd. Het is niet zo raar dat twee derde van de ondervraagde gemeenten zegt dat er geen beleid is op dit onderwerp. Maar ook zij moeten aan de bak.

Jan-Willem Wesselink,

Amersfoort