Nieuws/Wat U Zegt
2545949
Wat U Zegt

’Niets geleerd van de bankencrisis’

Nee, zowel de RvC als de huidige top van ING Bank hebben niets geleerd van de bankencrisis van 2008 en/of denken dat hun positie zo stevig en onmisbaar voor de samenleving is dat alles weer kan, constateert Wim Buts.

Als lid van het managementteam van een Nederlands Fortis-onderdeel heb ik destijds meest zijdelings, maar ook meer direct meegemaakt hoe megalomaan sommige Belgische top-bestuurders van Fortis dachten en handelden. De uitingen van bestuurders als Votron, Verwilst en Lippens waren „groot, groter, grootst!” met ’de wereld’ als uitdaging en dat verwachtten zij ook van ieder MT-lid om uit te dragen aan de medewerkers.

De eerste succesjaren (grotendeels op drijfzand gebouwd) leken hun visie te bevestigen, maar de klappen van 2008 waren ontnuchterend. Die geschiedenis lijkt mensen als Wijers en Hamers volledig te zijn ontgaan.

Wim Buts, Purmerend