Nieuws/Wat U Zegt
2581001
Wat U Zegt

Grote angst om parallelle migrantensamenlevingen

Uitslag stelling: Integratie niet vrijblijvend

VVD-voorman Klaas Dijkhoff wil criminaliteit in probleemwijken zwaarder bestraffen maar de stellingdeelnemers zijn erg verdeeld hierover: 44% denkt dat wijkgericht straffen niet helpt bij de integratie van allochtonen, terwijl 48% er wel in gelooft.

De plannen van de liberale fractieleider kregen tijdens de eerste dag van de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer veel kritiek van zowel de oppositie als de regeringspartijen. Ook veel respondenten denken dat de liberale voorstellen niet zullen werken. Zo verwachten velen dat de misdaad in probleemwijken niet opgelost wordt of dat criminelen zich zullen laten afschrikken. Zo schrijft een criticaster: „Qua criminaliteit verwacht ik eerder dat het probleem zich zal verplaatsen naar wijken ernaast.”

Ook wordt alom betwijfeld of dubbel zo hard straffen voor hetzelfde misdrijf in de probleemwijk dan elders juridisch wel haalbaar is. „Denk dat anders straffen niet kan. Zet in die migrantenwijken een stevig aantal goed opgeleide agenten in die voorkomen dat de jeugd hier de baas kan spelen. Dat lijkt mij geen overbodige luxe.”

De VVD heeft de plannen van Denemarken overgenomen, waar de strenge aanpak onlangs is ingevoerd om gettovorming in steden tegen te gaan. Het Deense model propageert een harde aanpak van niet-westerse migranten, die niet of nauwelijks willen integreren. Dit model wordt door veel deelnemers omarmd. „Alleen een zeer harde aanpak helpt”, stelt een voorstander van de VVD-plannen. „Het Nederlandse paspoort moet bij misdrijven eigenlijk direct worden ingenomen”, stel weer een ander. „We moeten alles doen om gettovorming te voorkomen. Het is al bijna te laat”, klinkt het onheilspellend.

Dijkhoff wil zijn plannen invoeren omdat de ’softe’ aanpak van investeringen in de zogeheten Vogelaarwijken volgens hem niet hebben geholpen. Dat de ’linkse aanpak’ niet werkt, wordt door enkelen bevestigd: „De strategie die door links in gang is gezet, werkt van geen kanten. Tijd voor een gerichtere aanpak; wie niet horen wil moet maar voelen”, betoogt een respondent, die de strenge aanpak steunt. Dijkhoff zegt de achterstandswijken te willen behoeden voor verdere aftakeling en vrouwen en kinderen in deze buurten te willen helpen met hun ontplooiing. Daartoe zouden kinderen in deze wijken ook verplicht naar de kinderopvang en basisschool moeten gaan. De meesten onderschrijven dat dit onderdeel belangrijk is voor de integratie, maar tegelijkertijd wordt betwijfeld of het genoeg is omdat ’kinderen thuis weer andere waarden geleerd worden’.

De vrees onder veel deelnemers is dat parallelle migrantensamenlevingen in Nederland een voldongen feit zijn en dat dit nauwelijks op te lossen is. „Velen willen niet integreren, maar toch moeten we er alles aan doen om iedereen die hier wil wonen les te geven in democratie en onze waarden”, betoogt een deelnemer. En een ander valt bij: „Immigranten moeten zich aan de regels en wetten houden in het land waar zij asiel aanvragen; godsdienst staat niet boven de wet.”

Hoewel velen twijfelen over de haalbaarheid van de VVD-plannen, zijn toch de meesten voorstander, simpelweg omdat zij vinden ’dat er iets moet gebeuren om onze vrije maatschappij te bewaren’.