Nieuws/Wat U Zegt
2608005
Wat U Zegt

Frisse blik van buiten

In het artikel ’Bijbanen van senaat onder vergrootglas’ (Tel. 26/9) gaat het over nevenfuncties van Eerste Kamerleden, die in strijd kunnen zijn met hun politieke hoofdbaan. Belangenverstrengeling mag uiteraard niet plaatsvinden. Feitelijk is het echter toch zo dat het lidmaatschap van de Eerste Kamer als zodanig een nevenfunctie is; het lidmaatschap van de Eerste Kamer is geen hoofdbaan, maar een parttime baan, meent J. Godefroi.

De vergoeding is daar ook op gebaseerd. Derhalve zullen Eerste Kamerleden een hoofdfunctie, dan wel hun ervaring elders kunnen hebben, hetgeen voor hun Kamerwerkzaamheden vaak als een voordeel wordt genoemd, ’Frisse blik van buiten’!

J. Godefroi, Breukelen