Nieuws/Wat U Zegt
2612765
Wat U Zegt

’Inkomstenderving Schiphol kost baliebanen’

Schiphol mag de wegbrengers die mensen naar Schiphol brengen geen parkeer-/stopgeld berekenen omdat het de openbare weg betreft, bemerkt R. v.d. Broek.

De luchthaven rekende deze wegen allang tot hun eigendom en, zoals alle grond in de omgeving al door hun uitbreidingsdrang werd/wordt ingepikt, zijn ze nu eindelijk teruggefloten door de gemeente Haarlemmermeer. Schiphol had zich al rijk gerekend. Om deze inkomstenderving te compenseren, ontslaan zij nu 60 man personeel aan de infobalies en vervangen hen door computers.

Dit plan kan alleen ingegeven zijn door iemand met een computerbrein, een soort machine, gevoelloos en zonder greintje empathie voor het reisvee dat zij vervoeren en die nu hun problemen moeten invoeren in een computer. Geef mij zo’n vervoersbedrijf als werkgever.

R. v.d. Broek, Amstelveen.