2622603
Wat U Zegt

’FLO geen vetpot voor militairen’

De brief over het Functioneel Leeftijdsontslag (WUZ. 29/9) is een typisch geval van de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

Na 35 dienstjaren als marineman, waarvan ik er misschien, alles bij elkaar opgeteld, 15 ben ’thuis’ geweest heb ik de Marine móeten verlaten, niet mogen verlaten zoals de briefschrijver het stelt. Ik heb een rechtszaak moeten voeren om twee jaar langer te mogen werken. Militairen gaan met FLO en krijgen dan een Uitkering Gewezen Militairen (UGM), doorgaans 80% van het laatst genoten salaris (was 70%), bovendien moet de ex-militair zijn gezondheidszorg zelf gaan betalen. Zeker in de ’lagere’ salarisschalen is de UGM en de zorgkosten die daar nog vanaf gaan geen vetpot en moet, indien al beschikbaar, een nieuwe baan gezocht worden om de inkomensval op te kunnen vangen. Dit gegeven is pijnlijk maar is te overleven. Ik ben vier keer uitgezonden geweest naar Bosnië en ben steeds gezond weer teruggekomen. Een groot aantal collega’s heeft voor de ’te zot voor woorden’ luxe waar de briefschrijver het over heeft een hoge prijs betaald. Lichamelijk en/of geestelijk gewond teruggekomen of soms, de ultieme prijs, betaald met hun leven.

F.M.G. v/d Eijnde,

Franeker