2626154
Wat U Zegt

’Gebrek aan opvoeding’

De laatste decennia zien we meer agenten en hulpverleners belaagd worden tijdens het uitoefenen van hun beroep (Tel. 1/10). Veel raddraaiers komen er met een waarschuwing of met een veel te lichte straf vanaf, stelt Mario Verhees.

Onze korpschef Nationale politie Erik Akerboom gaf vorig jaar januari na de Nieuwjaars-rellen aan dat hij een verband zag met de opvoeding die velen van hen genoten hadden, en mede daardoor het totaal ontbreken van respect voor elkaar.

Tegelijkertijd gaf hij toen ook aan, dat we elkaar moesten aanspreken op elkaars wangedrag wanneer dat zich voordoen, maar dat is te gemakkelijk praten. Er zijn al zoveel dapperen die hun mening kenbaar maakten maar dit wel met de dood moesten bekopen.

Velen hebben totaal geen respect meer voor ambtsdragers of hulpverleners. Misschien is het zaadje daarvan wel geplant door schoolinstellingen in de vorige eeuw, toen we onze kinderen de opdracht meegaven om leraren op gelijkwaardige voet te benaderen.

Mario Verhees, Asten