Nieuws/Wat U Zegt
263298251
Wat U Zegt

’De bezem door de turnwereld’

Jan Muijs vindt het kwalijk dat de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) jarenlang niets heeft gedaan tegen de misstanden in de turnwereld terwijl er genoeg signalen waren.

Al enkele dagen is het 'zwaar weer' in de turnwereld. Twee bondstrainers zijn met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld en het olympisch turnprogramma bij de vrouwen is stopgezet.

Wat is er aan de hand? Ze zouden zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. Dat ging gepaard met schelden en kwetsen, tot zelfs slaan en schoppen. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) was daar al veel langer van op de hoogte maar deed niets met de signalen.

Dat de wegkijkers van de KNGU geen maatregelen troffen is bijna nog kwalijker dan de feiten en mag hen worden aangerekend. Zij konden het stoppen maar deden niets. Ook dáár moet rigoureus de bezem door. Zij zijn geen knip voor de neus waard.

Zoals het bij misstanden altijd al het geval is geweest dat het voornamelijk leiders betrof die seksueel over de schreef gingen met hun pupillen schijnt dat tot nog toe in het gymwereldje niet te spelen. Wat op zich al een geruststelling is.

Maar dat laat onverlet dat de nu aan het licht gekomen uitspattingen van bepaalde personen definitief worden uitgebannen.

Dit kan niet!

Jan Muijs, Tilburg