Nieuws/Wat U Zegt
2644973
Wat U Zegt

’Doorbreken taboe alleen al is winst’

— Zijn we iets opgeschoten met een jaar #MeToo? „Zeker wel”, zegt directeur Ton Coenen van de Rutgers Stichting, „maar het had veel beter gekund.” Hij mist vooral de interesse van de politiek.

Ton Coenen

Ton Coenen

Het winstpunt van de #MeToo-discussie is dat er een taboe is doorbroken. Voor de discussie ontstond, wisten we wel dat seksueel grensoverschrijdend gedrag een groot probleem is. We hebben toen al geprobeerd het onderwerp op de politieke agenda te krijgen, maar het werd steevast genegeerd en bleef daardoor onder de oppervlakte. Daarom is het bijzonder dat het nu door het publiek zo massaal is opgepikt en iets in gang heeft gezet. De stem die met name vrouwen hebben gekregen; er is wat voor nodig om naar buiten te komen en te zeggen: ’dit kan niet en willen we niet’.

Ton Coenen

Ton Coenen

Maar er is niet alleen maar winst geboekt met de #MeToo-discussie. Ik denk dan aan de sterke focus op de individuele verhalen, de schandalen die voor groot persoonlijk leed hebben gezorgd. #MeToo lijkt nu soms alleen te gaan over wie de volgende is die aan de schandpaal wordt genageld.

Waar het ons om gaat in deze discussie, is dat mannen en vrouwen hun grens leren aangeven en dat die grens wordt gerespecteerd. En dat we op elkaar letten, zorg voor elkaar dragen. Bewust zijn van wat er om je heen gebeurt, in je naaste omgeving.

"Het gaat erom dat we grenzen leren aangeven"

Want #MeToo gaat niet alleen over flirten. En natuurlijk willen we niet dat flirten stopt, integendeel. Flirten, seks, relaties; het is plezierig en leuk. We willen ook helemaal niet de lijn van Zweden volgen, waar je wettelijk vooraf een overeenkomst moet sluiten om seks met elkaar te hebben. Dat past niet bij seks, relaties en plezier. Natuurlijk moet er ruimte zijn om te flirten. Het is ook vaak lastig om te bepalen waar de grens ligt. Maar over die grens moeten we het wel hebben. Want er is echt iets aan de hand.

Ik vind dat hier een belangrijke rol ligt voor de politiek. Preventie van seksueel geweld zou hoog op de agenda moeten staan, maar ondanks alle inspanningen en discussies in het afgelopen jaar is er nauwelijks aandacht van politieke zijde.

We zien een overeenkomst met de onderzoeken in de jaren 80 naar seksueel geweld. De resultaten waren schokkend en er werd schande van gesproken, maar vervolgens gebeurde er niks.

"Vooral jongens lopen risico om de fout in te gaan"

Dat zie je nu weer. Verschillende ministers die we betrokken proberen te krijgen, haken af. Er is geen aandacht voor, geen tijd voor, terwijl we hier toch te maken hebben met een duidelijk maatschappelijk probleem waarin je kunt investeren.

Natuurlijk, niet alles hoeft op het bordje van de overheid terecht te komen, maar er liggen wel kansen om dit bespreekbaar te maken op scholen. Vooral jongens lopen risico om de fout in te gaan. Daar zijn programma’s voor te bedenken, waarmee je op scholen en sportclubs, maar ook thuis mee aan de slag kunt. Hoe ga je het gesprek aan met je kind, hoe maak je jongeren onderling alerter, hoe bevorder je in een vriendengroep de zorg voor elkaar op dit gebied?

Met name op landelijk niveau heeft de politiek een groot gat laten vallen. Er is niet in geïnvesteerd en dat kan niet gezien de grote problemen.

Ton Coenen, directeur Rutgers Stichting