Lezers: pensionado’s aantrekkelijk voor werkgevers

Uitslag Stelling: ’Nooit te oud om te werken’

Martine de Vente

in Wat U Zegt

Driekwart van de stemmers op De Stelling van de Dag vindt dat ouderen welkom zijn op de arbeidsmarkt. Door de krappe arbeidsmarkt zijn steeds meer AOW-gerechtigden aan het werk, maar ook niet-pensionado’s zijn in trek.

Een respondent: „Pensionado’s zijn aantrekkelijk voor werkgevers, omdat ze geen hoge looneisen stellen.” Iemand anders vindt het juist ’bedroevend’ als gepensioneerden nog aan het werk moeten om hun inkomen aan te vullen. Een blije leraar die op zijn 68e na 45 ’mooie onderwijsjaren’ weer aan het werk is: „De ervaring, structuur en het harde werken worden gemist in het onderwijs.”

Twee derde van de stemmers vindt dat het gezond is als pensioengerechtigden betaald aan het werk zijn. Een stemmer: „Als je gezond bent, dan ben je nooit te oud om te werken.” Iemand anders: „Je blijft sociaal actief en dat kan alleen maar goed zijn.”

Over de krappe arbeidsmarkt tonen de respondenten zich verdeeld. Bijna evenveel respondenten maken zich hier zorgen over als dat er stemmers zijn die daar niet van wakker liggen. Een stemmer: „Die krappe arbeidsmarkt is door ons zelf gecreëerd. De verhouding tussen werken en uitkering trekken is scheef. Daardoor wil niemand meer uren maken. Parttime is de norm.”

Driekwart van de stemmers vindt dat werkgevers meer moeten investeren in het aan het werk houden van oudere werknemers. Een stemmer: „Ouderen hebben nog een ambacht geleerd en zouden heel goed jongeren daarin kunnen opleiden.”

Deelnemers vinden 55-plussers ook waardevol, omdat ze een ander arbeidsethos hebben dan de jongeren. Een respondent: „Een oudere gaat niet tijdens zijn eerste sollicitatiegesprek al allemaal eisen stellen en beginnen over een vierdaagse werkweek.” Een andere stemmer: „Ze hebben tenminste niet de zorg over jonge kinderen en het bijbehorende verzuim en een betere motivatie, omdat werkgevers tot voor kort de 55-plussers links lieten liggen.”

Een stemmer die dit aan den lijve heeft ondervonden: „Ik werk vanaf mijn achttiende en raakte werkloos op mijn 53e. Op mijn 61e kreeg ik weer een baan en heb nu een vast contract, met zicht op een pensioen. Tenminste, als de overheid dat niet weer van ons afpakt.”

Veruit de meeste respondenten vinden niet dat de oudere werknemers de jongeren in de weg zitten. Een stemmer: „Het zijn de jongere werknemers die zichzelf in de weg zitten met hun verschrikkelijke arbeidsethos.”

Wel gelooft een flinke meerderheid dat vijftigplussers gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Een stemmer: „Die wet op leeftijdsdiscriminatie moet eens worden gehandhaafd. Maar versoepel ook eens de ontslagmogelijkheid bij twee jaar ziekte. Dat blijft voor veel werkgevers een barrière om ouderen in dienst te nemen.”

Respondenten zouden graag zien dat de mogelijkheden voor vroegpensioen verbeterd worden. Een reactie: „De VUT van vroeger moet weer terug, zeker voor mensen in zware beroepen.”

Daarnaast zouden de meesten het niet aantrekkelijk vinden om na het pensioen nog aan het werk te gaan. Een stemmer voorspelt dat het aantal pensionado’s blijft stijgen. „Door het hoge aantal zzp’ers dat geen pensioen heeft geregeld, zullen steeds meer mensen blijven werken.”

Gesprek van de dag

Elke ochtend het meest spraakmakende nieuws.

Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub.

Lees hier ons privacybeleid.

Reageren? Graag, maar denk aan de huisregels.