2673778
Wat U Zegt

Klaar met discussie over Zwarte Piet? Dit zeggen anderen

Een hoop ’gemekker’ met steeds dezelfde gezichten met dezelfde standpunten of een belangrijke discussie die - op zachte toon - gevoerd moet blijven worden? Ewald Engelen en Nurlaila Karim zijn het er nog niet over eens. Maar wat vindt u? Reageer onderaan het artikel.

Antropologe Gloria Wekker in NRC: Ik krijg soms bittere kritiek van mensen die willen vasthouden aan Zwarte Piet. Veel witte mannen en vrouwen hebben de neiging racisme en discriminatie te ontkennen. Ze denken dat ze wegens vermeende kleurenblindheid horkerige grapjes mogen maken over zwarten. Maar ook zwarten hebben zich niet bevrijd van hun koloniale cultureel archief. We hebben uit vorige generaties aangereikt gekregen dat witte mensen nu eenmaal slimmer zijn. Daar moeten we van afkomen.

Publicist Maurits Westerbeek: Zwarte Piet was de eerste kop van Jut, er zullen nog vele onschuldige slachtoffers volgen, als we niet bij zinnen komen.

TV-coach Carlo Strijk: De discussie is verworden tot een bittere strijd en op sociale media zelfs tot een gevecht op leven en dood. Maar we moeten terug naar de kern, naar onze Nederlandse taal. Onze taal is doordrenkt met uitdrukkingen die ’zwart’ als ’slecht’ voorstellen. Aan onze taal moeten we schaven. Een debat over Zwarte Piet is symptoombestrijding.

Blogger Arthur Govers: Nederland is een atheïstisch land en misschien wordt om die reden het geloof in Sint Nicolaas zeer serieus genomen. De toekomstige historici zullen zich echter moeilijk de emoties kunnen voorstellen die opspelen als het over de kleur van Piet gaat. Hen zal hetzelfde gevoel bekruipen als wij hebben bij het lezen over kerkscheuringen. Die waren vaak het resultaat van theologische discussies waarvan we tegenwoordig de ernst moeilijk op waarde kunnen schatten, zoals ’heeft de slang wel of niet tot Eva gesproken in het paradijs?’

Wat vindt u? Reageer hieronder!