Nieuws/Wat U Zegt
268073733
Wat U Zegt

’Ouderenzorg centraliseren’

De jarenlange bezuinigingen op en de afbraak van bejaardenhuizen zijn mede oorzaak van de groeiende woningnood in ons land, meent Leo Bos.

Er heerst in Nederland een behoorlijke woningnood met wachtlijsten van meerdere jaren. Uiteraard wordt dit geschoven op de vele mensen die hier in Nederland terecht of onterecht vluchteling zijn. Maar vergeten wij niet een belangrijk ding. Ja onze overheid.

Onze overheid die al jaren lang aan het bezuinigen is en ook op de afbraak van bejaardenhuizen. De wens van de regering is om zoveel mogelijk mensen thuis te blijven verzorgen die eigenlijk allang in een bejaardenhuis horen te verblijven. De kosten die daar mee gemoeid zijn rijzen ook de pan en de fraude idem dito.

Doordat deze mensen niet naar een bejaardenhuis kunnen blijven zij de woning bezet houden. Door de verzorging van deze mensen beter te centraliseren in bejaardenhuizen zijn de kosten lager en komt er meer opening in de woningmarkt.

Leo Bos, Meerlo