Nieuws/Wat U Zegt
268892810
Wat U Zegt

’Bevolkingsgroei afremmen’

Hulde voor de opinie van prof. Latten. Hij legt de vinger op de zere plek: al onze problemen als milieu, woningnood, scholing, gezondheidszorg, zijn gekoppeld aan de bevolkingsgroei, zo schrijft A.Vrenegoor.

Laten we streven naar 15 miljoen mensen in 2050. Hoe doen we dat? Enerzijds een rem op de immigratie en anderzijds via financiële prikkels ouders stimuleren niet meer dan twee kinderen te hebben. Dat kan met een heldere en eenvoudige regeling: alleen kinderbijslag, kosteloze kinderopvang en kosteloze scholing tot 18 jaar voor het eerste en tweede kind. Bij het derde kind vervallen de kinderbijslag en de kosteloze voorzieningen voor alle kinderen en moeten de ouders een door de wet bepaalde vaste maandelijkse bijdrage betalen voor kinderopvang en lager- en middelbaar onderwijs. Meer kinderen zijn niet verboden, het kost alleen veel geld. En als ouder weet je waar je aan toe bent.

Natuurlijk moet er een overgangsregeling komen waardoor ouders tijdig op deze nieuwe situatie kunnen inspelen en ze kunnen voorkomen dat er nog een kind wordt verwekt waardoor hun financiële situatie drastisch zou wijzigen. Die overgangsregeling kan ook redelijk eenvoudig zijn. Door kosteloze kinderopvang geen problemen meer met toeslagaffaires. Ouders kunnen meer werken waardoor immigratie niet nodig is (zie artikel prof. Latten). Als beide ouders werken is er meer inkomen wat beter is voor de kinderen. Door kleinere klassen meer aandacht voor de kinderen en beter onderwijs. Door beter onderwijs in de toekomst ontstaat er een minder grote informatiekloof waardoor het nut van gezonde voeding en beweging tot meer mensen doordringt en mensen gezonder worden. We willen voor alle kinderen, ook die uit achterstandswijken, een toekomst waarin ze zich kunnen ontplooien tot gelijkwaardige burgers en waarin ze snel in een fijne betaalbare woning kunnen wonen.

Mijn oproep aan de leden van de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet: zet het afremmen van de bevolkingsgroei met stip bovenaan de prioriteitenlijst en verander dat niet. Alleen dan is het mogelijk om de ambitieuze klimaatdoelen te realiseren. Zolang de bevolking blijft groeien is het dweilen met de kraan open en worden onze kinderen er niet beter van.

A. Vrenegoor,

Amsterdam Zuid-Oost

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo