Nieuws/Wat U Zegt
2703927
Wat U Zegt

Waterstof niet ei van Columbus

Een lezer pleit voor het toepassen van waterstof in de energievoorziening (WUZ, 19/10). Er wordt hier aan voorbij gegaan dat waterstof niet beschikbaar is, maar gemaakt moet worden, merkt J.A. Prins op.

Op het ogenblik wordt 90 tot 95 procent gemaakt van aardgas (methaan) door reforming. Hierbij komt CO2 vrij! Het alternatief is elektrolyse van water. Dit kost echter zo veel elektrische energie dat het gebruik van waterstof onaantrekkelijk maakt. Tevens moet nagedacht worden over de veiligheidsrisico's bij het gebruik van waterstof. Wegens de geringe dichtheid van waterstof is een druk van 700 bar nodig om een tank in een auto te vullen. Kortom, er zijn nogal wat nadelen te overwinnen voordat waterstof op grote schaal gebruikt kan worden.

J.A. Prins, Boskoop