Nieuws/Wat U Zegt
270767569
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Burgers dupe saneringskosten boeren’

Het is de overheid dan uiteindelijk toch gelukt, stelt Jan Muijs, ze hebben de varkensboer murw gekregen en op de knieën gedwongen.

Maar liefst 425 boeren hebben tot nu toe al te kennen gegeven in aanmerking te willen komen voor de stopsubsidie en emigratieavonden worden drukker bezocht dan ooit. De uitkoopkosten liggen gemiddeld rond de miljoen euro per bedrijf. Er vanuit gaande dat het kabinet slechts 180 miljoen euro heeft uitgetrokken voor de sanering zullen dus veel boeren buiten de boot vallen. Die vervolgens door vernieuwde regelgeving verplicht gaan worden tonnen uit te geven om aan alle eisen te kunnen voldoen.

Voor veel boeren die daarin niet mee kunnen, houdt dat gewoon een faillissement in. Met al die honderden miljoenen aan kosten en verminderde belastinginkomsten van die verdwijnende boeren is vorig jaar bij de begroting op Prinsjesdag geen rekening gehouden. En linksom of rechtsom, die kosten komen toch érgens te liggen. Je hoeft in dit land geen helderziende te zijn om je af te vragen wie daar weer de dupe van gaat worden!

Jan Muijs, Tilburg