Nieuws/Wat U Zegt
275956471
Wat U Zegt

’Huisvesting daklozen nodig’

Dagelijks lees je over het vinden van onderdak voor de duizenden asielzoekers. Kabinet en lokale overheden halen alles uit de kast om dit probleem op te lossen, stelt L. Verburg.

De laatste jaren hebben allerlei instanties echter alarm geslagen over het groeiende aantal zelfredzame mensen die dakloos worden, de zogeheten ’economisch daklozen’. Ook hier gaat het niet om kleine aantallen, maar om duizenden mensen.

Heeft het kabinet bij de provincies en lokale overheden gebedeld om een oplossing voor deze mensen? Welnee. Kan iemand mij uitleggen waarom onze overheid zich het vuur uit de sloffen loopt voor asielzoekers en haar eigen burgers laat stikken?

L. Verburg, Geertruidenberg