2773967
Wat U Zegt

Deelnemers: Kernenergie aan bod bij klimaatberaad

Uitslag stelling: Ergernis om atoomboycot

Atoomstroom moet zeker op de klimaatagenda in Nederland, meent een overgrote meerderheid (88 procent) van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Sterker nog, de meesten zijn uitgesproken voorstander van kernenergie.

Dat er geen nucleaire deskundigen aan tafel zitten bij de klimaattafel Elektriciteit wordt niet begrepen. „Atoomstroom is op dit moment de enige echte efficiënte oplossing voor de steeds verder toenemende vraag naar energie. De huidige vormen van ’groene’ energie blijven qua capaciteiten ver achter op kernenergie”, laat een voorstander weten. En een ander betoogt: „Windmolens en zonnepanelen gaan het in dit land met wisselvallige klimaatomstandigheden gewoon niet redden. Met name thoriumcentrales zijn dan een schoon en goed alternatief.”

Velen hekelen het taboe op atoomstroom, dat sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw in Nederland geldt. De angst voor een kernramp en de problemen rond de opslag van radioactief afval brachten destijds honderdduizenden mensen op de been in protestmarsen tegen kernenergie en -wapens. Het onderwerp was lange tijd gewoon onbespreekbaar, maar keert terug, nu Nederland moet voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. Pessimisme maakt plaats voor realisme. „Door de linkse tegenwerking lopen we nu 25 jaar achter”, foetert een deelnemer, die vervolgens stelt: „Hoe eerder we meer kerncentrales hebben, des te beter. Bouw ze op de plaatsen van de kolencentrales.”

Overheerste circa 30 jaar geleden de angst voor een kernramp, heden ten dage zijn mensen veel minder bang. De ongelukken met kerncentrales, Tsjernobyl in Rusland en recenter, Fukushima in Japan, jagen geen schrik aan, ten eerste omdat de moderne kerncentrales aan hoge veiligheidseisen moeten voldoen en omdat een tsunami die de ramp in Japan triggerde, hier niet voorkomt. Zeker zes op de tien deelnemers zouden geen bezwaar hebben om in de omgeving van een moderne kerncentrale te wonen. Verder gelooft driekwart dat (hoog) radioactief afval van kerncentrales goed en veilig op te bergen is.

Bovendien, stellen velen, is het sowieso huichelachtig om kernenergie af te wijzen. Zo stelt één van hen: „We hebben al atoomstroom (uit Borssele) en krijgen dat ook uit Frankrijk.” Een gisse deelnemer merkt wel op dat de bouw van extra kerncentrales hier niet in Groningen en aan de kust moeten plaatsvinden: „Kernreactoren moet je niet in een aardbevingsgebied plaatsen en ook niet op terreinen die onder water kunnen komen te staan.”

Het uitsluiten van nucleaire deskundigen aan de klimaattafel is velen een doorn in het oog, temeer omdat Nederland een grote achterstand oploopt op andere Europese landen, waar de weerstand tegen atoomstroom veel minder is. „Kernenergie moet op de agenda, het duurt minimaal 10 jaar voor er gebouwd wordt, daarna nog 10 jaar voor het operationeel is”, analyseert een sympathisant van nucleaire energie.

Slechts 11 procent van de deelnemers keert zich tegen atoomstroom en wil ook niet dat het op de klimaatagenda komt. Bij deze tegenstanders domineren de oude angsten en bezwaren. „De ramp is niet te overzien als er ooit iets mee gebeurt. Ook het afval is levensgevaarlijk. Kernenergie moet de wereld uit!”, brult een opposant.