Nieuws/Wat U Zegt
2776196
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Draagvlak voor asielopvang tanende’

Het draagvlak om asielzoekers in AZC’s op te vangen gaat bij de bevolking hard achteruit, denkt H. Haak.

Sommige AZC’s zijn broeinesten van criminaliteit en geweld, die protesterende wijkbewoners reeds hadden opgemerkt maar die werden totaal genegeerd. De nationale veiligheid zal door het pappen en nathouden van het orgaan COA in gevaar komen. Er moet met militaire precisie ingezet worden op daadwerkelijke uitzettingen van asieltoeristen.

H. Haak, Winschoten