Nieuws/Wat U Zegt
2776985
Wat U Zegt

Goede schoolleiders nodig

Het is een raadsel waarom leraren klagen over hun riante salarissen, stelt drs. Gerrit Vermeer.

Basisonderwijzers verdienen zo’n 40 à 50.000 per jaar. Bij het voortgezet onderwijs betaalt men na vijf jaar ook al 50.000 euro met een uitloop naar 60.000 euro. Ik ben het wel eens met hun klachten over het gebrek aan leiderschap bij de meer verdienende directeuren. Onderwijzers krijgen zo geen inspiratie om ooit hogerop te komen en meer te gaan verdienen. Het is beter dat de Onderwijsraad zich inspant om weer ouderwets klassikaal les op de basisschool te krijgen, met goede leiders en zonder bemoeizucht van ouders, zodat het onderwijs eindelijk weer eens gaat presteren.

Drs. Gerrit Vermeer,

Hummelo