Nieuws/Wat U Zegt
2779215
Wat U Zegt

Uitslag Stelling: Ontslagrecht laten zoals het is

Slechts een derde van de stemmers op De Stelling van de Dag vindt het versoepelen van het ontslagrecht een goed idee. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde deze week een voorstel hiervoor naar de Tweede Kamer.

Koolmees wil de periode van tijdelijke contracten verlengen naar drie jaar en het makkelijker maken voor werkgevers om een iemand te ontslaan. Daar tegenover staat dat de zogeheten transitievergoeding meteen na ontslag in kan gaan en niet na een lang dienstverband. Zowel voor- als tegenstanders van de nieuwe wet van Koolmees vinden deze laatste regeling niks. „Het is de nekslag voor de mkb’er”, zo vindt een stemmer. „Zeker als iemand eerst twee jaar ziek is geweest en loon doorbetaald moest worden.” Een anders snapt niet waarom die vergoeding er moet komen na een kort dienstverband. „De WW is een prima vangnet, daar hoeft toch niet meer geld bij?”

De minister hoopt dat met zijn nieuwe wet meer werknemers een vast contract krijgen. Twee derde van de stemmers gelooft er niets van dat werknemers op deze manier eerder een vast dienstverband krijgen. „Je moet het juist moeilijker maken voor werkgevers om flex aan te nemen”, zo vindt een hen. „Maak flexibele arbeid duurder of maak dezelfde ontslagregels voor vast en flex.” Een andere stemmer vreest dat de groep die een flexibel contract heeft, met de nieuwe ontslagwet alleen maar groter wordt.

De meeste respondenten geloven dat het huidige ontslagrecht juist ’precies goed’ is. Ze denken helemaal dat niet de werknemer nu al te veel wordt beschermd.

Toch zijn er ook ondernemers onder de respondent die de wet blijkbaar wel graag zien komen. Een van hen: „Ik durf als klein bedrijf nu geen mensen in dienst te nemen.” En: ,,Ik denk dat je als werknemer niet bang moet zijn voor soepeler ontslagrecht als je gelooft in eigen kunnen, kwaliteit en inzet.” Een ander: „Het gaat mij nog niet ver genoeg. Het is bijna onmogelijk om van een niet-functionerend iemand af te komen. En als het dan lukt, ben je een klein kapitaal kwijt aan vergoedingen...” Deze werkgever is er dan ook van overtuigd dat door een versoepeling van het ontslagrecht uiteindelijk meer werknemers vaste contracten krijgen.

Als de nieuwe wet doorgaat, dan mogen werknemers ook ontslagen worden als ze onder meer ’verwijtbaar handelen’. De ene helft vindt het niet zo’n goed idee, de andere helft juist wel. Een respondent is bang dat de werknemer dan meestal aan het kortste eind zaltrekken. „Als werkgever kun je prima zorgen dat de arbeidsverhoudingen verstoord raken, of iets bedenken waardoor de werknemer onvoldoende presteert, bijvoorbeeld door de werkdruk te verhogen.” Het direct ingaan van de transitievergoeding (geld mee bij ontslag) vinden de stemmers goed. Veel minder te spreken zijn ze over de verlenging van de tijdelijke contractperiode en de verlenging van de proeftijd van twee naar vijf maanden.

Driekwart denkt dat de werkgevers blij zijn met Koolmees’ voorstel. Maar bij de werknemers vangt de minister bot, zo is de verwachting. „De minister danst danst te veel naar de pijpen van de werkgevers. Waar zijn de vakbonden als je ze nodig hebt? Laat het ontslagrecht zoals het is. Er is voor werknemers al zoveel onzekerheid.”