Nieuws/Wat U Zegt
2782971
Wat U Zegt

’Kromme rechtspraak’

De exorbitant hoge straf voor Jenny Douwes, boegbeeld van de zogeheten ‘blokkeerfriezen’, wegens vermeende opruiing illustreert hoe krom de rechtspraak in ons land vaak is, aldus Peter ten Cate.

De haar opgelegde werkstraf van 240 uur is bijvoorbeeld even hoog als die van een man die zich jaren geleden in Zutphen aan twee minderjarige meisjes heeft vergrepen.

Ik vind dat het hoger beroep, dat deze strijdbare maar keurige Friezin wellicht aantekent, vanwege de (over)gevoeligheid in deze zaak bovendien door een gerechtshof elders in het land moet worden behandeld.

Peter ten Cate, Deventer