2862847
Wat U Zegt

Lezers: Kijken welke behandelingen effect hebben

Uitslag Stelling: ’Kaf van koren scheiden’

Een kleine meerderheid van de stellingdeelnemers vindt het terecht dat zorgverzekeraars sommige alternatieve geneeswijzen niet vergoeden. Zo maakte CZ bekend behandelingen als craniosacraaltherapie en reïncarnatietherapie niet meer te betalen.

De meeste stemmers denken dat verzekerden bij CZ hierom zouden willen overstappen naar een andere verzekeraar. Toch vinden de meesten het schrappen van alternatieve geneeswijzen geen reden om zelf de verzekering op te zeggen. „Prima marktwerking”, is het commentaar van een respondent. „De klant die wel alternatieve behandelingen wil, kan toch gewoon overstappen?”

Een ander vindt het schrappen van een aantal ’kwakzalver’-behandelingen juist spreken in het voordeel van CZ. „Als ik er niet al verzekerd was, zou ik er meteen heen gaan.”

De meeste stemmers maken geen gebruik van alternatieve geneeswijzen. Velen willen ook niet betalen voor anderen. Ruim de helft vindt dat een behandeling eerst wetenschappelijk bewezen moet zijn, wil die vergoed worden door de zorgverzekeraar. Maar sommige respondenten werpen hier tegenin dat heel veel niet-reguliere geneeskunde juist door de wetenschap is bewezen.

Een deelnemer pleit weliswaar voor alternatieve geneeswijzen, maar vindt wel dat ’alleen bewezen geneeskunde’ vergoed moet worden. Een ander vindt daarbij dat er beter en meer wetenschappelijk onderzoek gedaan moet worden naar niet-reguliere geneeskunde.

Dat CZ met de maatregel te veel de oren heeft laten hangen naar criticasters van alternatieve geneeswijzen, zoals Arjen Lubach, vinden de meeste respondenten niet. Sommigen denken wel dat tegenstanders van niet-reguliere geneeskunde zich voor het karretje laten spannen van ’big farma’. „Zieken die door een alternatieve geneeswijze zijn geholpen, worden door de artsenij als gestoord gebrandmerkt. Verder worden ze vaak als lastig beschouwd.”

Het antwoord op de vraag of ’echte’ artsen die zich hebben gespecialiseerd in alternatieve therapieën nog serieus te nemen zijn, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft vindt van wel, de andere helft juist niet. Ook verdeeld zijn de stemmers over de vraag of aanbieders van alternatieve therapieën weten wat ze doen. „Ben ooit naar een alternatieve genezer gegaan. Heeft niets opgeleverd, kwalen zijn alleen maar verergerd.” Een stemmer denkt dat een keurmerk zou helpen om kwakzalvers van de goede genezers te scheiden.

CZ blijft overigens nog wel therapieën vergoeden zoals acupunctuur, homeopathie en natuurgeneeswijzen. Wat de meesten betreft hoeven deze niet geschrapt te worden. „Homeopathie en acupunctuur hebben hun werking allang bewezen. Andere zijn wat lastiger te beoordelen. Maar als sommige mensen bereid zijn meer te betalen voor hun aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen, dan is dat toch hun goed recht?”

De gevolgen voor de reguliere gezondheidszorg zijn volgens het gros van de stemmers niet groot. Er zullen door het schrappen van alternatieve therapieën geen langere wachtlijsten ontstaan, denken zij. Een respondent vreest wel dat zijn verzekering duurder gaat worden. „Als de mensen geen alternatieve geneeswijzen kunnen gebruiken, stappen ze over op pillen en dat gaat CZ uiteindelijk nog meer kosten.”