Nieuws/Wat U Zegt
286853361
Wat U Zegt

’In de greep van kleine idealistische elite’

De invoering van rekeningrijden voor vrachtwagens loopt vertraging op. Stef Bouwhuis vindt dat het kabinet daar helemaal niet aan moet beginnen.

Begrijpen ze dan niet dat een verhoging van de kosten per kilometer zich doorvertaalt naar een duurder product voor de consument? Overal liggen al extra belastingen op brandstof, gas, elektriciteit, en steeds maar met de uitleg: milieu, klimaat, klimaatakkoord.

Landbouwbedrijven moeten sluiten, omdat Nederland de braafste van de klas wil zijn en duizenden kleine Natura 2000-gebieden heeft vastgelegd: dan is de uitleg ’natuur’. Terwijl we straks heel milieuvriendelijk de goederen bij dezelfde boeren in Canada moeten kopen. En dat over de hele wereld rond slepen van goederen is wél milieuvriendelijk?

De bouw ligt plat als gevolg van uitstoot en nu weer ’geluidsoverlast’. We zijn in de greep geraakt van een kleine idealistische elite, waarbij de overheid namens deze elite als roofridder optreedt en alle lijfeigenen steeds verder afperst met in het vaandel het hoge doel: ’milieu en klimaatvriendelijk Nederland; beste van de klas’! Wauw.

Vind u het gek dat ondernemers zich in andere landen gaan vestigen, waar ze niet twee jaar ziektekosten hoeven door te betalen als een medewerker op het voetbalveld onderuit is gehaald?

Stef Bouwhuis, Amsterdam