Nieuws/Wat U Zegt
2870341
Wat U Zegt

’Hardhandige arrestatie Michael P. nodig’

Afgelopen weekend kregen we te horen dat er binnen de politie onvrede is over de hardhandige arrestatie van Michael P., de verkrachter en moordenaar van Anne Faber. ’Met deze arrestatie zijn allerlei grenzen overschreden’, luidt het commentaar. Arvin Bakker is het hier niet mee eens.

Rechtswetenschapper Jaap Timmer verkondigde dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. Alle criticasters gaan voorbij aan het feit dat in uitzonderlijke gevallen afgeweken kan worden van sommige bepalingen, bijvoorbeeld als het gaat om terroristische dreiging of vermissingen van personen. De omstandigheden in deze gruwelijke zaak vroegen om snel en doortastend handelen. Het handelen van de politie heeft op geen enkele wijze geleidt tot een oneerlijk proces voor de dader. Indien we de gevolgen voor Michael P. in perspectief plaatsen, dan vallen deze volledig in het niet bij wat hij Anne Faber allemaal heeft aangedaan. Dat dit nu naar buiten komt aan de start van het hoger beroep lijkt op strategisch lekken, met alle gevolgen van dien voor het verloop van het proces. Verschrikkelijk en abject dat de geliefden van Anne dit ook nog moeten doormaken. En wat zou Anne ervan vinden dat de dader als slachtoffer wordt gepositioneerd?

Arvid Bakker, Amstelveen