2874759
Wat U Zegt

’Geen langetermijnvisie op klimaattop’

Zwolle - Hoe zwaar de Nederlandse delegatie bij de internationale klimaattop in Polen ook is, een wenkend perspectief zal Katowice niet opleveren. Alleszins begrijpelijk, aldus Wouter ter Heide. Het klimaatprobleem is namelijk een overkoepelend existentieel probleem dat op dito wijze aangepakt dient te worden.

Die broodnodige aanpak is van de 200 deelnemers niet te verwachten, omdat het financiële kortetermijn- in plaats van het existentiële langetermijndenken de doorslag zal geven in de beraadslagingen. Vandaar dat Katowice niets zal opleveren. Sterker, de klimaatproblemen zullen alleen maar toenemen, waarvan ons nageslacht – toch onze eerste zorg – de accumulerende rekening gepresenteerd zal krijgen. Een moreel volstrekt onverteerbare gang van zaken.

Wouter ter Heide,