Nieuws/Wat U Zegt
2877674
Wat U Zegt

Maatregelen lerarentekort lapmiddelen

Nu het veel te laat is, heeft de regering een plan van aanpak opgesteld om het enorme onderwijzers- en lerarentekort tegen te gaan. Dat plan bestaat grotendeels uit lapmiddelen om te trachten de ergste nood enigszins te lenigen.

Nu moeten in de gemeente Almere zelfs beginnende Pabo-studenten worden ingezet. En veel scholen hebben uiteraard een leerlingenstop ingevoerd.

Maar ’regeren is vooruitzien’. Den Haag had dus al jaren geleden actie moeten ondernemen om deze maatschappelijke ontwikkeling voor te blijven en op te vangen.

In Almere hebben een flink aantal lagere en middelbare scholen nu een structureel tekort aan maar liefst vijftig leerkrachten.

Er zitten gemiddeld ongeveer vijfentwintig leerlingen in een klas, en een docent geeft gemiddeld ongeveer vijfentwintig uren les per week. Alleen al in de gemeente Almere kan er nu dus geen les worden gegeven aan 50 x 25 = 1250 leerlingen.

En over alle leerlingen gaat dit tekort dus over maar liefst ongeveer 25 x 1250 = 31.250 lesuren per week.

Die leerlingen zitten in die uren nu dus thuis of slenteren op straat...

Jan Dobber,

Almere