Nieuws/Wat U Zegt
2885512
Wat U Zegt

’Marrakesh-pact voor tweeërlei uitleg vatbaar’

Het politieke debat in de Tweede Kamer over het pact van Marrakesh heeft een ding duidelijk gemaakt voor J. v. d. Berg: het is voor tweeërlei uitleg vatbaar.

De ene partij claimt met het pact in de hand meer controle en beheersing van migratiestromen te krijgen, de ander ziet er juist een oproep in tot ongebreidelde toestroom van migranten door het toekennen van allerlei rechten. De een kon de ander niet overtuigen.

Maar wat was de onderliggende gedachte van de oorspronkelijke architecten van dit pact, zijnde Peter Sutherland en Kofi Annan (beiden dit jaar overleden)? Zij waren daar zeer duidelijk over: globale migratie dient door de VN ten zeerste gestimuleerd te worden.

Het tekenen van een blijkbaar onzorgvuldig geformuleerde overeenkomst is op zich al zeer bedenkelijk, maar het ontkennen van de bedoeling en de daaruit volgende impact is meer dan zorgelijk.

J. v. d. Berg, Zeist