Nieuws/Wat U Zegt
289125
Wat U Zegt

’Laat rechter vooral onafhankelijk blijven’

Na het zien van een tv-uitzending van Hollandse Zaken op donderdagavond 3 augustus kan de conclusie alleen maar zijn dat er bij (gewelds)misdrijven in aflopende volgorde in Nederland recht is volgens het Wetboek, rechtvaardigheid en billijkheid, en de maatgevende interpretatie van de ogenschijnlijk ingeslapen rechterlijke macht.

Nog steeds blijven slachtoffers van vooral zware en onverantwoordelijke delicten in de kou staan, terwijl met de plegers in afgewogen vonnissen de nodige consideratie wordt betracht.

Laat de rechter vooral onafhankelijk blijven. Natuurlijk is een vonnis een straf en geen wraak. Maar laat een oordeel nu eindelijk eens op een uit te leggen wijze overeenstemmen met het ten laste gelegde. Hoe triest ook, sommige straffen zijn zowel voor de gestraften als de gedupeerden écht een onbegrijpelijk lachertje.

J. Reinders, De Kwakel