Nieuws/Wat U Zegt
292689627
Wat U Zegt

Respondenten: weinig vertrouwen in koopkrachtdeal

Uitslag Stelling: ’Focus ook op middeninkomens’

De coalitie heeft een koopkrachtdeal gesloten. Het noodpakket waarvoor ruim 15 miljard euro wordt uitgetrokken zou de financiële klap voor huishoudens moeten opvangen. De stellingdeelnemers hebben hier echter weinig vertrouwen in.

De koopkracht van Nederlanders gaat dit jaar gemiddeld met 6,8 procent achteruit, aldus het Centraal Planbureau. Van de stemmers geeft 69 procent aan moeite te hebben om rond te komen. Iemand zegt: „De prijzen rijzen de pan uit. Door de benzineprijs rijd ik niet meer even naar mijn vrienden en boodschappen doen is lastig geworden.”

Men betwijfelt of het koopkrachtpakket, dat op Prinsjesdag gepresenteerd wordt, zich op de juiste zaken richt. Dat het minimumloon met 10 procent omhoog gaat is volgens de stemmers wel een goede zaak. Echter, ook de middeninkomens hebben het zwaar, zegt men veelal. De koopkrachtdeal zou inhouden dat de inkomstenbelasting voor lage inkomens omlaag gaat en het kindgebonden budget, dat lage inkomens krijgen, omhoog. Daarnaast gaan uitkeringen zoals bijstand en AOW omhoog. Veel stemmers reageren kritisch: „Zet de mensen met een uitkering eens aan het werk in plaats van extra uitkeringen te geven!”

Ook vinden deze stemmers dat er te veel aandacht uitgaat naar de lage inkomens: „De focus ligt nu erg op de minima maar ook bij middeninkomens gaat het steeds minder goed.” Daarom moet er ook een nationaal akkoord komen met werkgevers en vakbonden over loonstijging voor de middeninkomens, stelt het gros. Velen merken wel op dat alleen loonstijging weinig oplost. Bovendien: „Overal de lonen verhogen betekent een directe verhoging van de inflatie die slecht is voor de concurrentiepositie.” En: „Met alleen maar lonen verhogen verander je geen trends in stijgende prijzen. Dan ontstaat alleen een ’ratrace’ tussen kosten en lonen”, zegt iemand anders. Volgens het gros ligt de oplossing vooral bij lastenverlichting: „Laat de overheid eens beginnen met minder belastingen te heffen, dan neemt de koopkracht vanzelf toe.” En: „Meer kwijtscheldingen in de vaste lasten zoals waterschap- en afvalstoffenheffing. Ook voor de middeninkomens”, voegt iemand toe.

Bijna alle stemmers vinden dat er een nationaal plafond moet komen voor energie voor consumenten. Daarnaast zou er extra belasting moeten worden geheven op winsten van energiebedrijven, vindt driekwart van de stemmers. „Het is een teken aan de wand dat energie- en brandstofproducenten miljardenwinsten maken. Dit geld moet volledig terugvloeien naar de burger. Samen met een belastingverlaging worden zo de koopkrachtproblemen enigszins opgelost”, stelt een respondent.

Slechts 19 procent van de deelnemers heeft de indruk dat het allemaal wel meevalt met die koopkrachtdaling. Immers: „We gaan massaal op vakantie en de terrassen zitten vol”. Een stemmer ziet dit anders: „De vakantiemassa en volle terrassen zijn een schijnvertoning, veel mensen hebben leningen en eind van de maand is de buit op.” Een kritische stemmer reageert hierop: „Noodplan is niet nodig, wel lessen in uitgavenbeheer. Mensen willen een groot huis, chique auto, veel reizen en feestjes hier en daar. Dan komt er plots een inflatie en kunnen veel gezinnen de financiële druk niet aan.”