Nieuws/Wat U Zegt
294319
Wat U Zegt

Brief 3

’Migranten beter voorlichten’

De afgelopen 20 jaar zijn er verhoudingsgewijs veel kinderen met een migratieachtergrond verdronken, omdat niet alleen zijzelf, maar ook hun ouders de gevaren van zwemmen niet ten volle beseffen en daar bij aankomst in ons land ook niet over ingelicht zijn.

De overheid heeft hier eigenlijk nooit aandacht aan besteed en nu zijn het de gemeenten die het voortouw moeten nemen en bij inburgeringscursussen een speciaal onderdeel moeten toevoegen n.l. voorlichting over de gevaren die in een waterland als Nederland op de loer liggen.

Tevens zouden de gemeenten migranten, als onderdeel van de inburgeringscursus, moeten verplichten hun kinderen zwemles te laten geven. Dat zou ook moeten gelden voor de kinderen van ouders, die niet in staat zijn de zwemles van hun kinderen te betalen.

De zwemlessen zouden moeten worden gefinancierd door de desbetreffende gemeenten in het kader van een veiliger samenleving.

Frans Boomer, Nieuwegein