Nieuws/Wat U Zegt
2965136
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Invloed op verwerking afval nihil’

De overheid verhoogt de afvalstoffenheffing van ruim 13 tot ruim 32 euro per ton, met als doel het recyclen te bevorderen, valt Eric Nijhof op.

De burger heeft echter geen enkele invloed op de verwerking van zijn afval maar krijgt wel de (zoveelste) hogere rekening gepresenteerd. Voor ons park – met een eigen afvalcontract - betekent dit een verhoging van liefst 11,5%!

Ons afval wordt aangeboden aan de z.g. eindverwerkers. Uit de transportwereld vernam ik dat steeds meer afval onze grenzen over wordt gesleept naar andere ’eindverwerkers’. We exporteren dus CO2-uitstoot naar onze buren, naast een extra milieubelasting vanwege dit transport. Weer een averechts effect door een overheidsmaatregel, maar wel een extra inkomstenbron ten laste van de burger.

Eric Nyhoff