Nieuws/Wat U Zegt
296654033
Wat U Zegt

Lezers: slechte timing voor uitbreiding babyverlof

Uitslag stelling: ’Ouderregeling te royaal’

Weinig stellingdeelnemers zijn blij met de nieuwe regeling voor ouderschapsverlof waardoor ouders betaald verlof kunnen opnemen. Het gros vindt dit echter ‘veel te royaal’. „Werkgevers moeten het maar weer uitzoeken!”, wordt er gezegd.

Sinds dinsdag geldt de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof. Ouders van een kind dat jonger is dan een jaar, kunnen negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Slechts 18 procent van de stemmers vindt dit een positieve ontwikkeling. Een van hen reageert: „Het stelt jonge ouders in staat hun baby te leren kennen en de tijd te overbruggen tot het kindje naar de crèche kan”. De meeste respondenten zijn echter streng ten opzichte van werkende ouders. „Kan werk met het hebben van kinderen niet gecombineerd worden dan moet men maar een keuze maken: werk of kinderen”, zegt een stemmer.

De verlofuitkering bedraagt 70 procent van het dagloon. Meer dan de helft denkt dat de lagere inkomens dit verlof niet zo snel zullen opnemen. Een stemmer: „Het zou volledig betaald moeten worden. Ik ken veel mensen die het niet gaan opnemen omdat alles duurder wordt en zij onder modaal verdienen.” Alleen de hogere inkomens profiteren dus van deze regeling, wordt veelal gesteld. „Dit is echt weer een regeling voor tweeverdieners met twee keer modaal. Mensen met geld hebben hier profijt van. Nog meer verdeeldheid dus.”

Eerder konden werknemers maximaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen, meestal onbetaald. Dit was meer dan voldoende, evenals de vijf dagen ouderschapsverlof die de partner van de net bevallen moeder tot dusverre mocht opnemen. Velen refereren aan ‘vroeger’: „In mijn tijd was het 16 weken voor de moeder en 2 dagen voor de vader, dat was te kort, dus nam mijn man eigen vakantie dagen op, prima. Dat hoeft niet op kosten van de staat. Dat ouders allebei werken is hun keus. Nu draait de gemeenschap op voor de kosten.”

De timing voor de uitbreiding van verlofregelingen is uitermate slecht, vinden vrijwel alle deelnemers. „In deze tijd van krapte dit soort regelingen verzinnen is net als schieten in je eigen voet en dan later zeggen dat het zeer doet.” Ruim driekwart denkt dat de krapte op de arbeidsmarkt zal toenemen omdat meer mensen nu ouderschapsverlof zullen opnemen.„Dit is toch niet meer te doen voor werkgevers? En krijgen die collega’s zonder kinderen dan ook extra verlof omdat ze extra werk moeten opvangen?”, vraagt iemand zich af.

Slechts 13 procent denkt dat de nieuwe verlofregeling kan bijdragen aan het doorbreken van de ‘traditionele taakverdeling’ wat betreft de zorg voor kinderen. Een voorstander van extra verlof vindt het goed dat de man op deze manier meer betrokken gaat worden bij de opvoeding van het kind in het eerste jaar, maar merkt wel op dat „dit alleen maar zal werken als de man en vrouw het verlof niet tegelijk opnemen.”

Anderen denken dat wat extra tijd thuis na de geboorte van de baby op termijn kan zorgen voor meer productiviteit op de werkvloer: „Voor jonge ouders zijn de eerste drie maanden na de geboorte de moeilijkste. Vroeger was er hulp van vroedvrouwen, nu steeds minder. Vandaar dat een verlenging van de verlofregeling een goede zaak is. Als het daarna thuis goed geregeld is, kan er weer efficiënt gewerkt worden.”