Nieuws/Wat U Zegt
298384786
Wat U Zegt

’Laat oude boeren als eerste stoppen’

Er komt een bemiddelaar in het stikstofconflict. Volgens Jan Zomers is het niet moeilijk om boerenbedrijven vriendelijk te saneren.

Veel oude boeren boven de 65 willen stoppen en hebben kinderen die het bedrijf niet voortzetten. Laat die als eerste stoppen, geef die mensen geld uit het stikstoffonds waarmee ze eventuele bankschuld kunnen aflossen en zorg dat de veelal verouderde stallen worden afgebroken. Zo krijg je een vriendelijke sanering waar de boeren aan meewerken en wordt de stikstofuitstoot minder. Ze moeten stoppen met het kaartje van de Natura2000 gebieden, dit veroorzaakt heftige discussies waar de boeren, ambtenaren, provincie en gemeenten gek van worden.

Jan Zomers, sociaal-econoom