Nieuws/Wat U Zegt
2991836
Wat U Zegt

’Gebrek aan capaciteit bij CBR’

De problemen bij het CBR is terug te voeren op de fout die is gemaakt toen de overheid alle examens naar het CBR heeft gedaan, meent F. Heeffer.

In het verleden konden mensen die bij het CBR enkele keren gezakt waren voor rijbewijs nog ’in beroep gaan’ door het doen van een ’Rijksexamen’. Door het monopolie van het CBR is dat nu verleden tijd. Dit speelt ook als mensen die na een ziekte of ongeval opnieuw moeten aantonen dat zij nog in staat zijn tot het besturen van een motorvoertuig. Ook dan toont het CBR aan dat zij onvoldoende capabel is om zijn taken naar behoren uit te voeren. Dit is niet een samenloop van omstandigheden maar een constant gebrek aan voldoende capaciteit.

F. Heeffer, Uden