Nieuws/Wat U Zegt
2999741
Wat U Zegt

Deelnemers wijzen Nashville-pamflet fel van de hand

Uitslag stelling: ’Iedereen is kind van God’

De zogeheten Nashville-verklaring, die door 250 protestants-christelijke predikanten en SGP-voorman Kees van der Staaij is ondertekend, wordt door een kleine meerderheid (56 procent) van de deelnemers aan de Stelling van de Dag afgewezen.

De verklaring komt uit de christelijk conservatieve hoek in de VS en legt de nadruk op heteroseksualiteit én het huwelijk tussen één man en één vrouw, zoals in de Bijbel is vastgelegd. Alle andere varianten, zoals homoseksualiteit en transgenderisme, druisen in tegen het ’goddelijk plan’ en worden in 14 artikelen van het pamflet van de hand gewezen.

De meeste respondenten keren zich tegen deze opvattingen, die als archaïsch worden beschouwd. Zo schrijft een opposant: „Als je zover terug in de tijd wil wat betreft het geloof, sluit je dan aan bij IS. Die leven ook in een tijd van 800 jaar geleden.”

Veel tegenstanders van de verklaring vinden ook dat het Nashville-pamflet kwetsend is voor de lhbti-gemeenschap en aanzet tot onverdraagzaamheid in de samenleving. „Precies zoals streng gelovige mensen zich altijd profileren. Je hoort bij onze groep en daarbuiten ben je zondig. Ongeacht wie je daarmee kwetst. En dan zeggen dat je Jezus in je hart hebt. Ongelofelijk dit in 2019!”, foetert iemand. En een ander valt bij: „Schandalig, het speelt homohaters in de kaart en geeft een vrijbrief tot nog meer geweld tegen lhbti’ers.” Ook minister Van Engelshoven (Emancipatie) vindt deze geloofsartikelen ’een flinke stap terug in de tijd’.

Velen grijpen de verklaring aan om zich af te zetten tegen het streng protestantse geloof. En het herinnert ook velen aan vroeger tijden: „Het is het aloude verketteren van anders zijn. Daar werden mensen in de middeleeuwen op een gruwelijke wijze voor om het leven gebracht. De riemen worden aangehaald in de orthodoxe protestantse kerk, terug naar de middeleeuwen. En laten we niet vergeten dat de islam dezelfde doctrine bezigt.”

Maar ook binnen de protestantse beweging is verzet tegen het omstreden pamflet. Zo schrijft een gelovige: „Dit is totaal onchristelijk! Het spreekt zo tegen waar wij als christenen in geloven. Deze verklaring is een grote schande voor het christendom en alle christenen wereldwijd. Het lijkt mij zelfs bijna een handreiking naar die extremisten van dat andere geloof. Vreselijk! Mensen zijn zoals ze zijn; hetero’s, homo’s, lesbiennes, transgenders... Zo is men geboren. En dus is iedereen op deze manier een kind van God. Het is geen keuze!”

Toch vinden vier op de tien deelnemers de verklaring niet verwerpelijk. De meesten van hen menen dat dit pamflet onder de noemer van godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting valt. Ook vinden veel voorstanders dat niet ’de man wordt gespeeld, maar de bal’, met andere woorden: „De Bijbel verbiedt homoseksualiteit. Huwelijk is alleen toegestaan tussen man en vrouw. Dat wil niet zeggen dat de persoon onacceptabel is, maar de daad.” Bovendien vinden velen dat de opvattingen uit de verklaring al lang bekend zijn. „Er staat niets nieuws in de verklaring”, stelt één van hen. En: „Het is sinds jaar en dag duidelijk welke standpunten de SGP heeft in deze.”

Maar zowel veel voor- als tegenstanders denken dat de ondertekening van het pamflet door voorman Van der Staaij de SGP flinke imagoschade oplevert.