Nieuws/Wat U Zegt
3007262
Wat U Zegt

’Subsidie elektrische auto anders invullen’

De meeste met belastingvoordeel gesponseerde Tesla’s worden met meer dan 150.000 kilometer op de teller als occasion naar het buitenland geëxporteerd. (Tel. 10/1). Blijkbaar hebben ze er daar in Den Haag weer niets van geleerd, verzucht Mario Verhees.

Zo was het een aantal jaar geleden al financieel voordelig om te rijden in hybride plug-in-auto’s. Maar hoe sneller deze financiële voordelen daarvan verdwenen, hoe sneller deze auto’s ’waar gewone burgers zich scheel voor hadden betaald’ met duizenden tegelijk op containerschepen naar schimmige Oost-Europese landen verdwenen.

Maar zolang die gulle subsidiemaatregel bestaat zullen veel leaserijders in een hoger salarisschaal, en ’de iets gefortuneerdere landgenoten’ daarvoor kiezen, ...en heeft de gewone burger ’die milieubewust ingesteld is’ het nakijken.

Zou het niet slimmer zijn wanneer we deze subsidiebubbel iets anders zouden invullen? Door het financieel subsidievoordeel in de eerste vijf jaar op 35% in te schalen, en de resterende 65% op de resterende vijf jaar die daarop volgen.

Zo heeft de gewone burger met een laag inkomen dan ook nog een kans om na 10 jaar een bijna afgeschreven elektrische auto te kopen.

Mario Verhees, Asten