Nieuws/Wat U Zegt
3009132
Wat U Zegt

Uitslag Stelling: Corruptie hard aanpakken

De uitslag van de Stelling van de Dag over het lekken van gevoelige informatie door agenten laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de stemmers meent dat dit inderdaad niet te vermijden is, de andere helft denkt van wel.

Deze week werd bekend - nota bene via een eveneens gelekt rapport van de Politie Academie - dat bij een op de drie corruptiemeldingen, agenten inderdaad informatie hebben gelekt naar derden. Daarbij kan het gaan om het doorspelen van informatie aan criminelen tot het natrekken van mensen in politiedossiers.

„Je mond voorbijpraten op een feestje is wel iets heel anders dan willens en wetens voor geld informatie prijsgeven aan criminelen. Als je dat allemaal over een kam scheert, dan lijkt het inderdaad of de hele boel corrupt is. Er is meestal sprake van domheid of onachtzaamheid”, zo relativeert een van de respondenten. Veruit de meeste stemmers vinden het wel schokkend dat de politie zo veelvuldig lekt. Of het ’politie-eigen’ is om informatie te verstrekken aan derden, dat geloven de meesten dan weer niet.

De onderzoekers van de Politie Academie stuitten op een puinhoop bij het in kaart brengen van de dossiers waarin lekken werden onderzocht. „De enige conclusie die je hieruit kunt trekken is dat al die recente reorganisaties averechts hebben gewerkt. De puinhoop is alleen maar groter geworden.”

De grote meerderheid vermoedt dat het lekken erger is dan het rapport weergeeft. In de reacties wordt gewezen op de vorming van de Nationale Politie als oorzaak. „Naar binnen en naar buiten toe schiet de politie op het moment ernstig tekort.” En: „De leiding is incompetent, de reorganisaties zijn eeuwigdurend en de bezuinigingen hakken er diep in.” Uit het rapport blijkt bovendien dat de politie pas in actie komt als er een melding van corruptie is. „Een kwalijke zaak”, zo klinkt het.

Het verbaast een meerderheid niet dat agenten in Noord-Holland en Oost-Brabant het meeste lekken. Een verklaring: „De Brabantse pillendraaiers en de Amsterdamse onderwereld zijn miljoenenbedrijven. Dus die kunnen wel wat besteden aan het omkopen van politie.” Opmerkelijk is dat het merendeel (53%) denkt dat we wel degelijk kunnen spreken van een ’corrupt’ politie-apparaat. Het opsporen van lekken, (’de rotte appels uit de mand halen’) moet dan ook de hoogste prioriteit krijgen, luidt het. Een respondent geeft aan dat het al een verbetering zou zijn als agenten niet meer ongebreideld in dossiers konden snuffelen. Een ander oppert dat het niet moeilijk moet zijn om te achterhalen wie op welke computer wat voor gegevens zoekt. Een respondent stelt: „Corruptie uitroeien zal nooit lukken, maar je moet het wel met alle middelen bestrijden.” Volgens een flink aantal stemmers het zeker helpen als de dienders beter betaald zouden worden. „Als ze aan het einde van de maand meer geld overhouden, dan zijn ze minder gevoelig voor allerlei foute dealtjes.”

Een meerderheid snapt het wel dat politieagenten soms informatie opzoeken voor privé-doeleinden, „zoals kijken of de nieuwe vriend van je dochter wel deugt. Agenten zijn ook mensen en dus gaan er dingen fout. De meeste politiemensen zijn betrouwbaar en vinden het heel erg dat dit gebeurt.”