Nieuws/Wat U Zegt
30116121
Wat U Zegt

Brief 2: ’Burger kan wooncrisis zelf oplossen’

Starters en andere mensen die niet langer willen huren maar kopen kunnen zelf een deel van de woningcrisis oplossen, meent B. van Dam.

De overheid zal dat immers niet doen. Die heeft vanaf de oorlog stelselmatig naar deze crisis toegewerkt met de royale hypotheekrenteaftrek in combinatie met de verhuurdersheffing voor de woningcorporaties, de ongelimiteerde huurverhogingen in de vrije sector, de jubelton, de korting op de overdrachtskosten, negatieve rente op spaargeld etc.

De oplossing is simpel en levert op korte termijn veel geld op. Dat kunnen de burgers zelf. Daar is geen overheid voor nodig. Laten we afspreken dat we onze daadwerkelijke wens om in plaats van huren te gaan kopen met een jaar of twee uitstellen en gedurende die tijd niet te overbieden. Je zult zien dat de prijzen dan snel gaan dalen en de woningmarkt snel in beweging komt. Welke mediagenieke partij pakt dit op?

B. van Dam, Leiden