Nieuws/Wat U Zegt
303175375
Wat U Zegt

Lezers: Betere beloning nodig voor risicovol beroep

Uitslag stelling: Steun voor politieprotest

De actie van de politie om voorlopig voor lichte overtredingen geen bekeuringen uit te schrijven valt in goede aarde bij de meerderheid (58 procent) van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. De bonnenactie duurt tot er een nieuwe cao is.

De politiebonden zijn na het vastlopen van de cao-onderhandelingen in december maandagochtend gestart met dit publieksvriendelijk optreden, maar sluiten hardere acties niet uit als het kabinet niet met een beter loonbod komt. Agenten eisen een stijging van 2,5 procent en twee eenmalige bonussen van 300 en 350 euro. Het kabinet wil niet hoger gaan dan 1,3 procent en twee bonussen van 300 euro. Een kleine meerderheid (53 procent) van de respondenten geeft de agenten groot gelijk en vindt de eisen helemaal net hoog. „Ze verdienen een loonsverhoging, de werkdruk is zeer hoog. Het kan zo niet langer doorgaan”, klinkt het in veel reacties.

Het beroep van politieagent wordt daardoor steeds onaantrekkelijker, denken velen. Één van hen legt de vinger op de zere plek: „Prioriteiten bij de politie worden in rap tempo bijgesteld. Soms duurt het gewoon een uur voordat de politie arriveert. Dat komt door onderbezetting. Tel daarbij een laag salaris op dan snap ik dat je liever geen politiejob ambieert.”

Veel deelnemers vinden dat politiek Den Haag de inzet van agenten om onze veiligheid te waarborgen erg laag waardeert. „Wie stonden en staan er in de linie? Juist de politie”, benadrukt een respondent. Een een andere politie-sympathisant valt bij: „Petje af voor deze mensen. Ik zou er het geduld niet voor hebben. Geef deze mensen meer salaris en zeker meer bevoegdheden.”

Het feit dat de bonnenactie duurt totdat er een nieuw cao is afgesloten levert al minder steun op: 49 procent van de deelnemers is voorstander, maar een bijna evengrote groep (45 procent) is tegen. Bij de opponenten speelt de gedachte dat het achterwege laten van bekeuringen een soort wetteloosheid kan stimuleren bij verkeershufters. Tevens wordt het verminderen van ’boete-inkomsten’ voor de overheid als ongewenst nevenverschijnsel beschouwd. Als de bonden lang doorgaan met de acties kan dat de schatkist veel geld schelen, vreest 65 procent van de deelnemers.

Het politieprotest krijgt ook forse kritiek. Zo zijn bijna vier op de tien deelnemers het niet eens met deze bonnenactie in coronatijd. „Gedeeltelijk geen bonnen uitschrijven betekent in wezen werkweigering en dat is onacceptabel. Daar waar in heel veel sectoren er helemaal niets extra’s mogelijk is en zelfs inkomens erop achteruit gaan is het belachelijk dat de politiebonden 2,5 procent loonsverhoging eisen. Wellicht is een toeslag in verband met de inzet bij rellen wel mogelijk.” Een andere tegenstander stelt: „De politie moet pas op de plaats maken in deze onzekere tijden en geen misbruik van de situatie maken, dat maakt hen ongeloofwaardig voor het publiek en het zal hun eigen gezag nog verder ondermijnen. Dom en ondoordacht!”

De critici zijn veelal fervente aanhangers van de rechtsorde. Elke aantasting hiervan kan eigenlijk niet door de beugel. Zij vinden het door rood rijden van fietsers en/of geen richting aangeven helemaal geen kleinigheid. „Lichte vergrijpen zoals door rood fietsen? Belachelijk. Dat is levensgevaarlijk”, klaagt één van hen.