Nieuws/Wat U Zegt
3034583
Wat U Zegt

Open debat in parlement

A. Jansen verlangt naar eerlijke en open Kamerdebatten over plannen die niet tevoren al lang en breed bedisseld zijn.

Klimaattafels en cockpitgesprekken? Waarom hebben wij nog een parlement waar eigenlijk de discussies gevoerd zouden moeten worden?

Alles wordt van tevoren afgekaart en uitonderhandeld en de kiezer wordt voor een voldongen feit gesteld. Geen wonder dat er weinig vertrouwen meer is en het steeds meer afneemt, dit is allemaal weinig democratisch en transparant. Gewoon goede debatten en eerlijke discussies die voor iedereen te volgen zijn, daar hebben we wat aan in plaats van deze opgelegde uitkomsten! Indien er geen draagvlak is, dan moet het ook geen doorgang vinden, heel simpel.

A. Jansen, Herkenbosch