303668
Wat U Zegt

Brief 2

’Hele asielbeleid op de schop’

Vanuit menselijk oogpunt is het natuurlijk voor de betrokkenen een drama. Hoop op een beter leven in een welvarend land. Wie wil dat nu niet? Zelfs jarenlang procederen toont deze wens pijnlijk aan.

Pijnlijk met name voor de kinderen die hier zijn getogen en geworteld. Zij zijn het slachtoffer van de drang van hun ouder(s) en tegelijkertijd is het misdadig om een verblijfvergunning proberen af te dwingen over de rug van onschuldige kinderen. Die hebben er immers niet om gevraagd.

Wat dit hele circus ook pijnlijk duidelijk maakt is dat het gehele asielbeleid op de schop moet, want het is te dwaas voor woorden dat asielzoekers jarenlang kunnen procederen om een verblijfsvergunning af te dwingen. Nog triester is dat hierbij de kinderen, die al of niet tijdens de asielprocedure hier zijn geboren of zelfs verwekt, als ’wapen’ in de strijd worden geworpen.

Daarom moet het jarenlang kunnen procederen niet (langer meer) mogelijk zijn. Afgewezen is en blijft afgewezen. Schept duidelijkheid voor ieder.

Rob Vermeulen, Breda