303670
Wat U Zegt

Brief 3

’Recht op beroep afschaffen’

Kinderen die inmiddels 10 jaar in Nederland naar school gaan en geworteld zijn in de Nederlandse samenleving kunnen natuurlijk niet worden uitgezet, ook niet wanneer hun moeder de asielprocedure tegen beter weten in heeft opgerekt.

Hun moeder heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Nederlandse Staat en het Nederlandse Recht haar blijkbaar hebben geboden. Wij hebben het met onze regelgeving mogelijk gemaakt dat iemand na een aanvankelijke afwijzing na 10 jaar nog steeds in Nederland kan verblijven.

Op dit laatste punt gaat het natuurlijk fout. Wij geven vreemdelingen die in Nederland aan de deur kloppen de mogelijkheid om bijna eindeloos tegen een door de Immigratiedienst genomen besluit in beroep te gaan. Niet alleen kost dit verschrikkelijk veel geld, maar meer nog werkt het ’onmenselijke’ situaties van uitzetting na jarenlange worteling in de samenleving in de hand.

De oplossing is simpel: het recht op beroep moet worden afgeschaft. Een besluit van de IND moet bindend zijn en dat besluit moet binnen 14 dagen worden genomen. Bij afwijzing volgt onmiddellijke terugkeer naar het land van herkomst en bij toekenning volgt onmiddellijke integratie in de Nederlandse samenleving: werk -en schoolverplichting. Duidelijk en humaan.

R. Nelis, Roosendaal